ZGODA na przetwarzanie publikowanie danych osoby niepełnoletniej (zgodna z RODO)

Formularz potwierdzenia zgody
na przechowywanie danych osobowych
oraz na ich przetwarzanie dla osób NIEPEŁNOLETNICH
związanych z projektami realizowanymi przez Miesięcznik MUTUUS.


Dotyczy osób niepełnoletnich i wymaga zgody ich rodziców / prawnych opiekunów  

Miesięcznik Społeczno kulturalny MUTUUS (mutuus.eu) działa zgodnie z wchodzącą w życie w maju 2018 r. Reformą Ochrony Danych Osobowych (RODO), która nakłada na redakcję miesięcznika dodatkowe obowiązki związane z ich przetwarzaniem.
Jednym z nich jest otrzymanie Twojej zgody, która będzie szczegółowo określać zakres i sposób przetwarzania danych osobowych.

Prosimy osoby związane z miesięcznikiem MUTUUS o potwierdzenia wyrażenia zgody na przechowywanie danych przez Redakcję miesięcznika MUTUUS: 
(poniżej formularza, dla ułatwienia powtarzamy zasady określone w POLITYCE PRYWATNOŚCI Miesięcznika MUTUUS.)Przepisy RODO w wypadku osób niepełnoletnich wymagają zgody rodziców lub innych prawnych opiekunów. Stąd potrzeba ponownego wyrażenia zgody:


W celu ewentualnej weryfikacji zgody oraz w celach wychowawczych redakcja wymaga udostępnienia możliwości kontaktu z prawnymi opiekunami niepełnoletniego autora. 
Podanie numeru telefonu nie jest obowiązkowe ale bardzo ułatwi redakcji możliwość kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) w trosce o bezpieczeństwo i rozwój niepelnoletniego partnera naszych pojektów.
Dane kontaktowe nie będą nikomu udostępniane ani wykorzystywane w innych celach. 

Captcha

Redakcja MUTUUS zastrzega sobie możliwość weryfikacji udzielonej zgody przez kontakt mailowy lub telefoniczny.
Główne zasady Polityki Prywatności Miesiecznika MUTUUS:

 1. W sieci INTERNET w serwisach miesięcznika MUTUUS (adresy o końcówce mutuus.eu ) z danych osobowych publikowane są wyłącznie Imię i nazwisko oraz wizerunek osób co jest standardową i powszechnie przyjątą formą publikacji w czasopismach.  Na publikację tą autorzy wyrazili zgodę.
   a) W miesięczniku wszystkie artykuły publikujemy domyślnie na licencji CREATIVE COMMONS z wyjątkiem sytuacji kiedy autor zdecyduje o innej formie zastzreżenia swoich praw autorskich.
 2. W miesięczniku MUTUUS publikowane są również dane osobowe (imie nazwisko, wizerunek) autorów pozycji opublikowanych pzrez nich na licencji Cretive Commons, która potwierdza zgodę na publikacje tych danych. 
 3. W blogu Nasi autorzy w sieci publikowane są wyłacznie dane pzrekazane przez samych autorów lub na podstawie danych jakie autorzy sami umiescili jako publiczne w Internecie.

 4. Poza danymi osobowymi wymienionymi powyżej  (p. 1-3) Redakcja Miesięcznika MUTUUS przechowuje wyłącznie dane kontaktowe osób związanych z miesięcznikiem: 
   a) adres e-mail
   b) ewentualnie numer telefonu 
  DANE TE SĄ PRZECHOWYWANE POZA SIECIĄ KOMPUTEROWĄ WYŁĄCZNIE na nośnikach zewnętrznych w siedzibie redakcji i nie są przechowywane w sieci. Administratoem tych dancyh jest Redkator Naczelny Miesięcznika MUTUUS Jan Jackowicz Korczyński (kontakty dostępne w stopce miesięcznika). 
  Dane te nie są NIGDY nikomu udostępniane i służą wyłącznie dla umożliwienia kontaktu z redakcją.

 5. Zgodnie z obowiązującym prawem każdy ma prawo zwróciś się do administratora danych z żadniem zaprzestania przechowywania jego danych osobowych wymienionych w p. 4).   

Powered by JU Form

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by Age Themes